EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.








Lietuvoje sėkmingai plečiasi mėsinės galvijininkystės sektorius


Rugsėjo 8-9 dienomis Lazdijų hipodrome Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija kartu su LR žemės ūkio rūmais organizavo specializuotą mėsinių galvijų parodą „Mėsinės galvijininkystės panorama 2017“ bei tarptautinę konferenciją, kurioje užsienio šalių ekspertai dalijosi patirtimi su Lietuvos mėsinių galvijų augintojais.  Galvijus parodai pristatė net 21 ūkis iš įvairių šalies regionų. Lazdijai parodai pasirinkti neatsitiktinai – šiame mažiau palankiame ūkininkauti regione būtent mėsinė galvijininkystė pasirenkama kaip alternatyva kitoms ūkio šakoms, kurioms šis regionas mažiau palankus. Renginyje apsilankę ūkininkai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, praktiniuose mokymuose.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė renginyje apdovanota Europos Parlamento nario Bronio Ropės padėka už bendradarbiavimą ir pastangas, skatinant šio sektoriaus plėtrą Lietuvoje.


Nuotraukos
















EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu