KONKURSAS „KAS MAN YRA EKOLOGIJA“

Kviečiu 7–19 m. vaikus ir jaunuolius dalyvauti mano organizuojamame KONKURSE. Sukurkite kūrybinį darbą, kuris iliustruotų Jūsų požiūrį į ekologiją, atskleistų Jūsų turimas šios srities žinias ir atsakytų į konkurso klausimą „Kas man yra ekologija?“.  Tai gali būti fotografija, piešinys, projektas, vaizdo reportažas, kompiuterinėmis programomis sukurtas paveikslėlis ir pan. Kartu su darbu prašau atsiųsti ir DALYVIO ANKETĄ.

Darbus vertinti bei nugalėtojus išrinkti man padės VŠĮ „Ekoagros“ bei Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovai. Darbai el. paštu vilnius@rope.lt priimami iki 2021 m. sausio 15 d.

Šiuo konkursu siekiu paskatinti vaikus ir jaunimą domėtis ekologija, ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu, aplinkos taršos mažinimu, darnia žmogaus veikla su gamta ir aplinka, ugdyti ekologinį sąmoningumą, atsakingą gamtos išteklių ir maisto produktų vartojimą, sveikos mitybos įgūdžius, skatinti ekologiškų produktų vartojimą, prisidedant prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Dalyvių grupės:
1-oji grupė – 7–10 metų;
2-oji grupė – 11–14 metų;
3-ioji grupė – 15–19 metų.

APDOVANOJIMAI. Net 10 laimėtojų bus apdovanoti puikiais prizų rinkiniais, skatinančiais kasdieniame gyvenime atsisakyti taršių gaminių ir rinktis aplinkai draugiškus sprendimus. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po tris nugalėtojus – 1-osios, 2-osios ir 3-iosios vietų laimėtojus. Papildomai vieną nugalėtoją išrinks mano „Facebook“ paskyros lankytojai. Balsavimas „Facebook“ puslapyje vyks nuo 2021-01-18 iki 2021-01-21 24:00 val.

Nekantriai laukiu Jūsų visų darbų su atsakymu, kas Jums yra ekologija!

Jūsų Bronis Ropė,
Europos Parlamento narys


RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO KONKURSO „KAS MAN YRA EKOLOGIJA“ NUOSTATAI
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos Parlamento narys Bronis Ropė organizuoja respublikinį vaikų ir jaunimo konkursą „Kas man yra ekologija“ (toliau – konkursas).
2. Respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso „Kas man yra ekologija 2020“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, eigą ir reikalavimus dalyviams.
3. Konkurso tikslai – skatinti domėtis ekologija, ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu, aplinkos taršos mažinimu, darnia žmogaus veikla su gamta ir aplinka, ugdyti ekologinį sąmoningumą, atsakingą gamtos išteklių ir maisto produktų vartojimą, sveikos mitybos įgūdžius, skatinti ekologiškų produktų vartojimą, prisidedant prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso tikslų  įgyvendinimo.
4. Konkurso dalyviai – 7–19 metų amžiaus vaikai ir jaunimas.
5. Dalyvių grupės:
5.1. 1-oji grupė – 7–10 metų;
5.2. 2-oji grupė – 11–14 metų;
5.3. 3-ioji grupė – 15–19 metų.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkurso užduotis – sukurti kūrybinį darbą, kuris iliustruotų konkurso dalyvio požiūrį į ekologiją, atskleistų jo turimas šios srities žinias ir atsakytų į konkurso klausimą „Kas man yra ekologija“.
8. Konkurso etapai:
8.1. 2020-11-20 – 2021-01-15 – darbų priėmimas;
8.2. 2021-01-18 – 2021-01-21 – konkurso darbų skelbimas konkurso organizatoriaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, darbų vertinimas;
8.3. 2021-01-22 – nugalėtojų paskelbimas konkurso organizatoriaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ ir organizatoriaus interneto svetainėje adresu www.rope.lt;
8.4. 2021-01-25 – 2021-01-29 – prizų nugalėtojams išsiuntimas paštu.

 

III. DARBŲ PRIĖMIMAS IR VERTINIMAS

9. Reikalavimai kūrybiniam darbui:
9.1. Vienas konkurso dalyvis konkursui gali pateikti vieną darbą.
9.2. Darbai turi būti pateikti skaitmenine forma, tinkama skelbti internete (tai gali būti fotografija, fotografuotas piešinys ar projektas, vaizdo reportažas, kompiuterinėmis programomis sukurtas paveikslėlis ir pan.).
9.3. Kartu su darbu pateikiama užpildyta dalyvio anketa (Nuostatų 1 priedas).
9.4. Darbai siunčiami el. paštu vilnius@rope.lt iki darbų priėmimo termino pabaigos.
9.5. Siunčiamo el. laiško dydis negali viršyti 15 MB.
10. Darbų vertinimas:
10.1. Visi gauti darbai registruojami.
10.2. Darbus vertina ir nugalėtojus išrenka komisija, sudaryta iš: 3 konkurso organizatoriaus atstovų, 1 VŠĮ „Ekoagros“ atstovo, 1 Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovo.
10.3. Kiekvienoje grupėje išrenkama po tris nugalėtojus – 1-osios, 2-osios ir 3-iosios vietų laimėtojus.
10.4. Komisija darbus vertina vadovaudamasi šiais kriterijais:
10.4.1. konkurso užduoties įvykdymas;
10.4.2. originalumas ir meniškumas;
10.4.3. dalyvio turimų ekologijos žinių perteikimas.
10.5. Papildomai vieną nugalėtoją išrenka socialinio tinklo „Facebook“ Bronio Ropės paskyros lankytojai. Juo tampa daugiausiai paspaudimų „Patinka“ surinkęs darbas. Balsavimas socialiniame tinkle „Facebook“ vyksta iki 2021-01-21 24:00 val.

 

IV. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

11. Nugalėtojai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais – dovanų rinkiniais, skatinančiais rinktis aplinką tausojančias alternatyvas taršiam plastikui.
12. Nugalėtojai apie laimėjimus informuojami asmeniškai jų anketose nurodytais kontaktais.
13. Prizai nugalėtojams išsiunčiami pašto siuntiniu dalyvio anketoje nurodytu adresu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Neatitinkantys šių Nuostatų reikalavimų, netvarkingi, nukopijuoti, neetiški darbai nevertinami.
15. Dalyviai, pateikdami darbus konkursui, sutinka, kad jų asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.
16. Dalyviai sutinka, kad jų konkursiniai darbai būtų eksponuojami viešai.
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus skelbti, reprodukuoti, eksponuoti savo nuožiūra, neišmokėdami autoriams honoraro.
18. Dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.

 

DALYVIO ANKETA, kurią prašome užpildyti ir atsiųsti kartu su darbu.

Apklausa

Kaip vertinate vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą Lietuvoje?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
klaipeda@rope2014.lt