Klimatas šyla visame Europos žemyne, todėl būtų naivu tikėtis, kad Lietuvos nepalies klimato kaitos problemos
2024-01-25

Klimatas šyla visame Europos žemyne, todėl būtų naivu tikėtis, kad Lietuvos nepalies klimato kaitos problemos. Praeitos vasaros pirma pusė Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse buvo itin sausa– praktiškai neiškrito kritulių. Visas Europos žemynas patyrė didžiausią sausrą nuo viduramžių dėl aukštos temperatūros. Tiesa, džiaugiuosi, kad didelių gaisrų Lietuvoje pavyko išvengti šios vasaros metu.

Visoje Europos Sąjungoje turėtume turėti vienodus mokymo standartus gaisrų gesinimui. Kita problema – ar gaisrų gesinimo sistemų vamzdžiai ar greitojo jungimo movos yra vienodo standarto, todėl gali būti panaudojamos kiekvienoje šalyje, jų nekeičiant? Turime peržiūrėti ir įvesti tokius pačius gaisrų gesinimo standartus visoje Europos Sąjungoje, vadovaudamiesi geriausiomis praktikomis. Mane neramina, kad lėšos, skirtos pilotinių projektų įgyvendinimui yra išnaudojamos neefektyviai ir neatneša jokių apčiuopiamų rezultatų, kurie leistų sustiprinti priešgaisrinės saugos pajėgas.

Sunku patikėti, kad užpernai degusių teritorijų dydis yra rekordiškas ir netgi sulyginamas su trimis Liuksemburgo teritorijomis. Neabejotinai, anglies dioksido emisijos turėjo smarkiai išaugti dėl kilusių gaisrų. Šiuose gaisruose žuvę žmonės ir milžiniški finansiniai nuostoliai verčia ieškoti sprendimų, kurie leistų nugalėti ugnį sparčiau.     

Dirbau Ignalinos meru, todėl puikiai išmanau ugniagesių komandų darbo specifiką. Vienas svarbiausių tikslų gesinant gaisrą – neleisti ugniai išplisti, todėl atsiradus gaisro židiniui reikia kuo skubiau jį likviduoti. Deja, bet savivaldybių ugniagesių komandos, kurios pirmos atvyksta į gaisro vietą, stokoja pakankamai finansavimo, todėl dažniausiai jų technika yra ne pati naujausia ir nėra reikiamo ugniagesių skaičiaus. Kur matyta, kad Lietuvos valdžia nesugeba atrasti pinigų, kad ugniagesiai galėtų budėti po du ir daugiau, o ne po vieną. Katastrofos negalima išvengti, kai tik išplitus gaisrui atvažiuoja pastiprinimas iš Priešgaisrinės saugos departamento. Tokiu atveju turime rezultatą, kad gaisras išplinta, ypač jei dega durpynai, o tai reiškia ne ką kitą, o kad tenka gesinti mėnesiais vieną ar kitą teritoriją.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com