Ar teisėtai baudžiami Lietuvos elektros energijos vartotojai?
2022-10-05

Įsivyravus visiškam chaosui Lietuvos elektros energijos rinkos liberalizavimo procese, kai gyventojai buvo verčiami rinktis „nepriklausomą“ elektros energijos tiekėją, o nepaklususieji baudžiami 25 proc. dydžio bauda, net su grasinimu po pusės metų atjungti nuo elektros energijos tiekimo, pradėjau gilintis į šiuos procesus reglamentuojančius ES teisės aktus. Kilo įtarimas, kad Lietuvos vyriausybė pažeidė elektros energijos rinką reglamentuojančios direktyvos nuostatas, kurios įpareigoja valstybes nares vartotojams sudaryti GALIMYBĘ, bet ne PRIEVOLĘ laisvai rinktis elektros energijos tiekėją. Be to, direktyvoje teigiama, kad tie vartotojai, kurie nenori dalyvauti rinkoje, neturi būti dėl to baudžiami. Ar Lietuvos gyventojai, kurie nepanoro rinktis „nepriklausomo“ elektros energijos tiekėjo (o „Perlo“ atvejis rodo, kad jų nuogąstavimai turėjo pagrindo, nes Lietuvos vyriausybė neapsaugojo piliečių nuo nepatikimų tiekėjų) ir dabar verčiami dėl savo sprendimo mokėti „baudas“, tikrai gali jaustis „nebaudžiamais“?

Tad dar rugpjūčio mėnesį raštu oficialiai kreipiausi į Europos Komisiją, klausdamas, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinama politika, sukurianti vartotojams ne teisę, o prievolę atsisakyti valstybinio elektros energijos tiekėjo ir privalomai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, bei to nepanorusius baudžianti net ketvirtadaliu aukštesne kaina už suvartojamą energiją, nepažeidžia Direktyvos (ES) 2019/944 nuostatų, kaip antai (37) preambulės dalies „Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad tie vartotojai, kurie nenori aktyviai dalyvauti rinkoje, nebūtų baudžiami.“

Vakar Europos Parlamento Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje šį klausimą už energetiką atsakingai komisarei pakartojau dar kartą. Anot komisarės, galime iš jos tikėtis nuodugnaus atsakymo, kurio, tikiu, laukia daugybė „nepriklausomo elektros energijos tiekėjo“ nepasirinkusių Lietuvos piliečių.

Apmaudu, kad nuo tokių abejotinų nacionalinės valdžios sprendimų Lietuvos piliečiams tenka gintis Europoje. Kad užuot dėjusi pastangas užtikrinti gyventojų ir verslininkų aprūpinimą įperkama elektros energija, mūsų valdžia žengė prievartos ir baudimo keliu. Kad šis žingsnis Lietuvos gyventojų atžvilgiu buvo nemoralus, man abejonių nekyla. Ar jis teisėtas – mums atsakys Europos Komisija.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com