Bronis Ropė. Tamsi diena pažangai – dujos ir branduolinė energija bus ženklinama kaip „žalia“
2022-07-14

Liepos 6 d. buvo padarytas žingsnis atgal – tamsi diena klimatui ir energijos perėjimui prie atsinaujinančių išteklių. Deja, liberalų ir kitų dešiniųjų balsais Europos Parlamentas priėmė Europos Komisijos pasiūlymą dujas ir branduolinę energiją ženklinti kaip „žaliąją“ ES taksonomijoje.

Europos Parlamentas investuotojams ir visam pasauliui pasiuntė žinią, kad ES dabar pripažįsta iškastines dujas ir branduolinę energiją kaip tvarias investicijas. Europos Komisija vasario pradžioje pasiūlė įtraukti dujas ir branduolinę energetiką į ES tvaraus finansavimo taksonomiją – klimatui nekenksmingų investicijų ženklinimo sistemą. Dėl šio pasiūlymo išsiskyrė Europos Parlamento ir ES šalių nuomonės, dar daugiau atvirų klausimų iškilo Rusijai nepagrįstai pradėjus karą Ukrainoje.

Žaliųjų/ELA frakcija Europos Parlamente, kuriai priklausau, nuosekliai ir principingai priešinosi dujų ir branduolinės energetikos įtraukimui į taksonomiją. Mes kartu su frakcija ir toliau kovosime už visišką iškastinio kuro atsisakymą ir perėjimą prie 100 % atsinaujinančios energijos.

Ženklinant iškastines dujas ir branduolinę energiją kaip „tvarią“, Europos pinigai gali ir toliau kurstyti Rusijos agresijos karą ir netvarius energetikos projektus. Maitindami Rusijos dujų pramonę, maitiname jų karo mašiną.

Primenu, kad Europos Komisija vasario pradžioje pasiūlė įtraukti dujas ir branduolinę energetiką į ES tvaraus finansavimo taksonomiją – klimatui nekenksmingų investicijų ženklinimo sistemą. Dėl šio pasiūlymo išsiskyrė Europos Parlamento ir ES šalių nuomonės, dar daugiau atvirų klausimų iškilo Rusijai nepagrįstai pradėjus karą Ukrainoje.

Manau, kad Europos Komisijos pasiūlymas buvo paveiktas kai kurių šalių dujų bei branduolinės energetikos lobistų ir prieštarauja Žaliojo kurso bei ES energetinės nepriklausomybės tikslams. Šis pasiūlymas ne tik kelia abejonių Europos ketinimais klimato atžvilgiu, bet ir gali padidinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo iš Rusijos. Šiandieninėmis aplinkybėmis sudaryti palankias prielaidas Rusijai pasipelnyti iš Europos yra ne tik nebepateisinama, bet ir nusikalstama.

Svarbu ir tai, kad investicijų į iškastines dujas ir branduolines elektrines pripažinimas tvariomis brangins investicijas į pažangias žaliąsias technologijas bei apsunkins vietinės atsinaujinančios energetikos vystymą. ES taksonomija apibrėš, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria.

Tvarių investicijų klasifikavimas turės poveikį tiek privačioms, tiek ir viešosioms investicijoms. Klasifikatorius bus naudojamas siekiant nustatyti tvarius investicinius produktus ir kitus finansinio sektoriaus standartus, pavyzdžiui, ES žaliųjų obligacijų standartą. Taip pat visos didžiosios įmonės turės atskleisti, kokia apimtimi jos atitinka klasifikatoriaus reikalavimus.

Taksonomija taip pat greičiausiai bus naudojama, priimant būsimus sprendimus dėl Europos ir nacionalinių valstybinių subsidijų. Jei Komisija nepakeis savo sprendimo, gali nutikti taip, kad mokesčių mokėtojų pinigai atiteks dujų ir branduolinei energetikai.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com