Neleiskime Putinui naudotis mūsų energetine priklausomybe
2022-07-05

Rytoj Europos Parlamentas spręs, ar neleisti dujų ir branduolinės energijos ženklinti „žaliąja“ ES taksonomijoje. Tai svarbus balsavimas. Putinui būtų labai naudingas dujų įtraukimas į ES taksonomiją, paskelbiant dujas tvaria, „žaliąja“ energetika. Ukrainiečiai prašo tai sustabdyti. Nuo to priklauso Rusijos karinės galios silpnėjimas arba priešingai. Maitindami Rusijos dujų pramonę, maitiname jų karo mašiną. Sunku patikėti, bet dar ne visi Europos Parlamento nariai tuo įsitikinę. Balsavimas bus tikrai įtemptas. Tiek mes, politikai, tiek visuomenė viešai ir plačia apimtimi apie tai kalbėdami, taip pat kreipdamiesi tiesiogiai į Rusijai palankius politikus, darome jiems spaudimą ir didiname galimybes priimti aplinkai, klimatui ir demokratijai bei taikai palankų sprendimą.

Primenu, kad Europos Komisija vasario pradžioje pasiūlė įtraukti dujas ir branduolinę energetiką į ES tvaraus finansavimo taksonomiją – klimatui nekenksmingų investicijų ženklinimo sistemą. Dėl šio pasiūlymo išsiskyrė Europos Parlamento ir ES šalių nuomonės, dar daugiau atvirų klausimų iškilo Rusijai nepagrįstai pradėjus karą Ukrainoje.

Manau, kad Europos Komisijos pasiūlymas buvo paveiktas kai kurių šalių dujų bei branduolinės energetikos lobistų ir prieštarauja Žaliojo kurso bei ES energetinės nepriklausomybės tikslams. Šis pasiūlymas ne tik kelia abejonių Europos ketinimais klimato atžvilgiu, bet ir gali padidinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo iš Rusijos. Šiandieninėmis aplinkybėmis sudaryti palankias prielaidas Rusijai pasipelnyti iš Europos yra ne tik nebepateisinama, bet ir nusikalstama.

Svarbu ir tai, kad investicijų į iškastines dujas ir branduolines elektrines pripažinimas tvariomis brangintų investicijas į pažangias žaliąsias technologijas bei apsunkintų vietinės atsinaujinančios energetikos vystymą. Turime pilnai ir kryptingai susitelkti į atsinaujinančios energetikos plėtrą ir į energijos efektyvumą didinančių projektų finansavimą.

ES taksonomija apibrėš, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria. Tvarių investicijų klasifikavimas turės poveikį tiek privačioms, tiek ir viešosioms investicijoms. Klasifikatorius bus naudojamas siekiant nustatyti tvarius investicinius produktus ir kitus finansinio sektoriaus standartus, pavyzdžiui, ES žaliųjų obligacijų standartą. Taip pat visos didžiosios įmonės turės atskleisti, kokia apimtimi jos atitinka klasifikatoriaus reikalavimus.

Taksonomija taip pat greičiausiai bus naudojama, priimant būsimus sprendimus dėl Europos ir nacionalinių valstybinių subsidijų. Jei Komisija nepakeis savo sprendimo, gali nutikti taip, kad mokesčių mokėtojų pinigai atiteks dujų ir branduolinei energetikai.

Europos Komisijai paskelbus pasiūlymą dujas ir branduolinę energiją ženklinti kaip tvarias investicijas, Europos Parlamento Žaliųjų/ELA grupė, kuriai priklausau, dar iki Rusijai pradedant karo veiksmus Ukrainoje inicijavo viešą peticiją, kviečiančią  stabdyti šį pasiūlymą.

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com