Ukrainos pergalė reikalinga ir mums, ir visai Europai
2022-03-01

Kai tik prasidėjo Covid-19 pandemija, mes didvyriais jautėmės niekur neidami iš namų. Ačiū Dievui, kol kas mums vis dar nebūtina eiti iš namų, kad taptume didvyriais. Iš namų su ginklais išėjo Ukrainos žmonės. Padėkime jiems teikdami finansinę, humanitarinę, informacinę ir, žinoma, moralinę pagalbą.
ES prisideda finansuojant ginklų pirkimą Putino barbariškai užpultai Ukrainai. ES oro erdvė Rusijai uždaryta. Nė vienas Rusijos lėktuvas negalės kilti, leistis ar skristi ES oro erdvėje. Lukašenkai taip pat bus taikomos papildomos sankcijos.

Ukrainą palaikantis pasaulis viltingai laukia žinios apie baisaus agresoriaus režimo griūtį. Apie jo imperalistinių ambicijų sudužimą. Apie narsios šalies ir jos didvyrių moralinę ir fizinę pergalę.

Nė vienos tautos žmonės nenusipelnė beprasmiškai aukoti gyvybes nesveikų asmeninių ambicijų vedamo agresoriaus ir jo sėbrų sukeltam kare. Šiandien žūsta pasiųsti myriop, pasimetę bei nesuprantantys vardan ko kariauja jo paties tautiečiai. Žūsta ir be jokio pagrindo savo pačių namuose barbariškai užpulti Ukrainos gyventojai.

Kol mes šoko ištikti stebim realiai vykstantį KARĄ mūsų pašonėje, drąsūs Ukrainos žmonės šiandien kovoja ir už mus, už taiką mūsų šalyje, už mūsų valstybingumą, už demokratiją Europoje. Jie yra vienintelis, ir, akivaizdu, labai stiprus barjeras, atmušantis Putino nagus nuo ES pasienio. Seniai akivaizdu, kad Lukašenkos valdų laikyti tuo barjeru negalime. Tad Ukrainos kova yra lemtinga visai Europos Sąjungai.

Man labai skaudu, kad prireikė šitiek laiko ir šitiek aukų, kad ES tai suvoktų. Juk apie tai kalbėjome daugelį metų, apie būtinybę Europos Sąjungai solidarizuotis prieš Putino ir Lukašenkos režimus kalbėjau nuo pat pirmos savo kadencijos pradžios Europos Parlamente. Kita vertus, geriau vėliau, negu dar vėliau. Ir, panašu, kad šiandien praregėjusios Europos atsakas vyksta daug sparčiau.

Šiomis dienomis Ukrainos lyderio – Prezidento Volodymyro Zelenskio pavydi daugybė žmonių visame pasaulyje. Esu tikras, Putinas mirtinai bijo, kad šitas jausmas apims vis daugiau ir jo paties tautiečių. Daugelį metų diktatoriaus mulkinti Rusijos gyventojai anksčiau ar vėliau pamatys, kokia realybė paslėpta po Putino kruopščiai klastojama fikcija. O pažįstantiems tiesą nebeliks abejonių, kieno pusėn stoti.

Man tikrai trūksta fantazijos suprasti, kokie kompleksai, vidiniai konfliktai ar moraliniai nuopuoliai maitina Putino karines ambicijas. Tuo tarpu užpultų Ukrainos gyventojų, karių ir jų Prezidento drąsa, pasiryžimas, ištvermė ir moralė stebina, žavi ir nekelia jokių abejonių. Aš tam tikra prasme jaučiuosi asmeniškai ginamas, jaučiu, kad ukrainiečiai nuo Putino sėjamos agresijos gina ir mano tautą.

Tad esu dėkingas mūsų šalies gyventojams, visokiariopai remiantiems Ukrainą, didžiulę atsakomybę demonstruojantiems verslams, operatyviai dirbančioms nevyriauaybinėms organizacijoms ir visiems žmonėms, besimelžiantiems už taiką. Ukrainos pergalė reiškia demokratiško pasaulio pergalę. Ji reikalinga ne tik pačiai Ukrainai, bet ir mums, ir visai Europai.

Kiek leidžia sąlygos, šiandien remiu Ukrainą. Kviečiu tai padaryti ir Jus. Įsipareigoju ir toliau ES lygmenyje skatinti solidarumą prieš autoritarinius režimus, už laisvę ir galimybę ateities kartoms gyventi be karo baimės. Čia Ukrainos vaidmuo – istorinis.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com