Bronis Ropė. Norėdami nugalėti vėžį, turime pašalinti jo priežastis
2022-02-04

„Pilnai pasveiko nuo onkologinės ligos. Medikai buvo itin dėmesingi, atkaklūs ir taikė patį pažangiausią gydymą. Gydymas buvo tikslus ir lengvas. Buvo suteikta psichologinė bei socialinė pagalba ne tik pacientui, bet ir visai jo šeimai. Niekas nesuabejojo gydymo sėkme nė akimirkai“. Štai tokias istorijas norėtųsi girdėti, kai žmonės susiduria su onkologine liga. O koks apimtų palengvėjimas mūsų visuomenę, jeigu ši liga, išsiaiškinus ir pašalinus jos priežastis, apskritai taptų istorija. Utopija? Tikiu, kad tai įmanoma.

Europos Parlamentas (EP) ragina imtis aktyvesnių Europos Sąjungos (ES) veiksmų, kad būtų šalinami pagrindiniai vėžio rizikos veiksniai. Specialusis kovos su vėžiu komitetas surengė precedento neturintį konsultacijų procesą, kuriame tiesiogiai dalyvavo beveik 90 aukšto lygio ekspertų, pateikusių politines rekomendacijas, pagrįstas naujausiomis žiniomis ir patirtimi.

Paskelbęs viešąsias konsultacijas Lietuvoje, įtraukiau ir nacionalinius partnerius – Lietuvos mokslininkus, medikus, pacientų organizacijas bei visuomenę. Praktiškai visos Lietuvai naudingos nuostatos atsirado dokumento tekste. Per pusantrų metų atliktas darbas, ko gero, turės didžiulę įtaką ES teisėkūrai sveikatos apsaugos srityje. Vasario mėnesį dėl dokumento bus galutinai ir, tikiuosi, vieningai balsuojama Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

Lietuvai aktualios nuostatos apima paslaugų prieinamumo nelygybės tarp Rytų ir Vakarų Europos klausimus, ankstyvos vėžio diagnostikos programų peržiūrą, vaistų prieinamumo bei kainų klausimus, pasitelkiant centralizuotus europinius būtiniausių vaistų pirkimus. Taip pat įtraukiau pasiūlymus dėl vėžio gydymo kokybės standartų nustatymo, siekiant, kad vėžio gydymo būdai būtų vienodi visose ES šalyse narėse.

Įtrauktos pataisos, skatinančios didesnį dėmesį personalizuotos medicinos ir gydymo būdų platesniam taikymui, klinikinių tyrimų apimties plėtimui Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiuo metu Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, klinikinių tyrimų atliekama nedaug.

Dokumente pripažįstama, kad viena iš pagrindinių kliūčių pacientams gauti vaistų yra neįperkamumas ir raginama užtikrinti investicijų į mokslinius tyrimus skaidrumą bei sąžiningą kainą. Deja, pranešime nekalbama apie pagrindinę problemą – patentų sistemą, kuria įmonėms sukuriamos monopolinės rinkos ir sudaromos sąlygos išlaikyti aukštą vaistų kainų lygį.

Žaliųjų/ELA frakcija, kuriai priklausau, siekė, kad pirminė prevencija būtų kovos su vėžiu politikos pagrindas, ir labai palankiai vertina tvirtą komiteto poziciją šiuo klausimu. Priimtame tekste raginama sukurti plataus užmojo teisines sistemas srityse, apimančiose ne tik tabako, alkoholio ir maisto politiką, bet ir aplinkosaugos aspektus, įskaitant oro kokybę, kancerogeninių medžiagų, įskaitant endokrininę sistemą ardančias medžiagas, poveikį.

Pagaliau politiniame lygmenyje buvo nedviprasmiškai įvardintos kai kurios abejonių nekeliančios onkologinių ligų priežastys, Europa visuotinai ima pripažinti griežtesnės alkoholio kontrolės būtinybę kaip efektyvią onkologinių ligų prevencinę priemonę. Pripažinta, kad bent 40 proc. susirgimų būtų galima išvengti, jeigu daugiau dėmesio būtų skiriama profilaktikai. Investicijos atpirktų daug didesnes išlaidas gydymui, praradimus darbo rinkoje ir pan. Šis dokumentas gali sukelti sniego gniūžtės efektą, kai net ir patys stipriausi lobistai nebeturės didesnės galios prieš jį.

Prioritetas prevencijai  yra veiksmingiausias kovos su vėžiu sprendimas. Pacientams reikia vienodų galimybių gauti aukštos kokybės gydymą ir priežiūrą, tačiau tam, kad iš tiesų nugalėtume vėžį, turime panaikinti jo priežastis. Mes ne tik parėmėme Komisijos inicijuotą Europos kovos su vėžiu planą, bet ir papildėme jį, kad jis būtų platesnio užmojo. EP nariai ragina naudoti marketingine prasme nepatrauklią tabako gaminių pakuotę ir toliau didinti mokesčius. Turime vengti  naujos kartos nikotino priklausomybių, t. y., apriboti elektronines cigaretes, įvairius jų skonius, ypač jų pasiekiamumą paaugliams.

Vertinu kaip pasiekimą ir tai, kad dokumente kalbama apie investicijas į mokslinių tyrimų metodus nenaudojant gyvūnų, apie pacientų duomenų apsaugą ir integruotą onkologiją. Turi būti sudarytos palankesnės sąlygos pacientų ir jų šeimų holistinei gerovei.

Kasmet vasario 4-ąją minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Minint ją šiais metais, turiu vilties, kad suvieniję jėgas ES lygmeniu, atsispyrę žalingos pramonės lobistų spaudimui, sudėsime tvirtus pamatus realiam mūsų visuomenės išgijimui nuo šios ligos.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com