Bronis Ropė. Turiu vilties, kad onkologija taps praeitimi
2022-02-02

„Pilnai pasveiko nuo onkologinės ligos. Medikai buvo itin dėmesingi, atkaklūs ir taikė patį pažangiausią gydymą. Gydymas buvo tikslus ir lengvas. Buvo suteikta psichologinė bei socialinė pagalba ne tik pacientui, bet ir visai jo šeimai. Niekas nesuabejo gydymo sėkme nė akimirkai“. Štai tokias istorijas norėtųsi girdėti, kai žmonės susiduria su onkologine liga. O koks apimtų palengvėjimas mūsų visuomenę, jeigu ši liga, išsiaiškinus ir pašalinus jos priežastis, apskritai taptų istorija. Utopija? Tikiu, kad tai įmanoma.

Europos Komisijos inicijuotas ir Europos Parlamento (EP) papildytas kovos su vėžiu planas yra išsami strategija, skirta kovai su vėžiu Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. 2020 m. rudenį EP buvo įsteigtas Specialusis kovos su vėžiu komitetas iš 34 narių, tarp kurių ir aš – vienintelis tikrasis narys iš Lietuvos. Komitetas surengė precedento neturintį konsultacijų procesą, kuriame tiesiogiai dalyvavo beveik 90 aukšto lygio ekspertų, pateikusių politines rekomendacijas, pagrįstas naujausiomis žiniomis ir patirtimi.

Paskelbęs viešąsias konsultacijas Lietuvoje, įtraukiau ir nacionalinius partnerius – Lietuvos mokslininkus, medikus, pacientų organizacijas bei visuomenę. Praktiškai visos Lietuvai naudingos nuostatos atsirado dokumento tekste. Šio EP komiteto įgaliojimai baigėsi, tačiau per metus atliktas darbas, ko gero, turės didžiulę įtaką ES teisėkūrai sveikatos apsaugos srityje. Vasario mėnesį dėl dokumento bus balsuojama Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

Lietuvai aktualios nuostatos apima paslaugų prieinamumo nelygybės tarp Rytų ir Vakarų Europos klausimus, ankstyvos vėžio diagnostikos programų peržiūrą, vaistų prieinamumo bei kainų klausimus, pasitelkiant centralizuotus europinius būtiniausių vaistų pirkimus. Taip pat įtraukiau pasiūlymus dėl vėžio gydymo kokybės standartų nustatymo, siekiant, kad vėžio gydymo būdai būtų vienodi visose ES šalyse narėse.

Įtrauktos pataisos, skatinančios didesnį dėmesį personalizuotos medicinos ir gydymo būdų platesniam taikymui, klinikinių tyrimų apimties plėtimui Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiuo metu Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, klinikinių tyrimų atliekama nedaug.

Dokumentu raginama parengti ES prevencijos ir valdymo planus, kurie padėtų kurti atsparesnes nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, siekiant užkirsti kelią vaistų, prietaisų, produktų ir darbuotojų stygiui sveikatos krizių metu ir spręsti jų problemą, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms, kas ypač aktualu mums Lietuvoje, nes mūsų šalies pacientai kol kas patiria didžiulius diagnostikos bei gydymo skirtumus tiek šalies viduje tarp regionų, tiek ir lyginant su kitomis, pažangesnėmis ES valstybėmis.

Pagaliau politiniame lygmenyje buvo nedviprasmiškai įvardintos kai kurios abejonių nekeliančios onkologinių ligų priežastys, Europa visuotinai ima pripažinti griežtesnės alkoholio kontrolės būtinybę kaip efektyvią onkologinių ligų prevencinę priemonę. Pripažinta, kad bent 40 proc. susirgimų būtų galima išvengti, jeigu daugiau dėmesio būtų skiriama profilaktikai. Investicijos atpirktų daug didesnes išlaidas gydymui, praradimus darbo rinkoje ir pan. Šis dokumentas gali sukelti sniego gniūžtės efektą, kai net ir patys stipriausi lobistai nebeturės didesnės galios prieš jį.

Pagrindinės Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pateiktos rekomendacijos – sudaryti palankesnes sąlygas vėžiu sergantiems pacientams naudotis tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis ir klinikiniais tyrimais, išplėsti bendrų viešųjų pirkimų procedūrų taikymą, valdyti vaistų nuo vėžio trūkumą, taip pat užtikrinti vienodas galimybes gauti naujoviškų vaistų ir gydymo būdų.

Kasmet vasario 4-ąją minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Minint ją šiais metais, turiu vilties, kad suvieniję jėgas ES lygmeniu, atsispyrę žalingos pramonės lobistų spaudimui, sudėsime tvirtus pamatus realiam mūsų visuomenės išgijimui nuo šios ligos.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com