Bronis Ropė. Europos kovos su vėžiu planas gali sukelti sniego gniūžtės efektą
2021-12-22

Kad padarytume proveržį gydydami onkologines ligas, kad visų Europos Sąjungos (ES) šalių pacientai turėtų vienodas galimybes gauti efektyviausią gydymą, 2020 m. rudenį Europos Parlamente (EP) buvo įsteigtas Specialusis kovos su vėžiu komitetas iš 34 narių, tarp kurių ir aš – vienintelis tikrasis narys iš Lietuvos. Komitetas surengė precedento neturintį konsultacijų procesą, kuriame tiesiogiai dalyvavo beveik 90 aukšto lygio ekspertų, informavusių mus apie naujausius pokyčius onkologinių ligų srityje ir pateikė politines rekomendacijas, pagrįstas naujausiomis žiniomis ir patirtimi.

Diskutavome su tarptautinėmis organizacijomis ir ekspertais. Paskelbęs viešąsias konsultacijas Lietuvoje, įtraukiau ir nacionalinius partnerius – Lietuvos mokslininkus, medikus, pacientų organizacijas bei visuomenę. Lietuvai naudingos nuostatos atsispindi ir komiteto pateiktuose pasiūlymuose. Šio EP komiteto įgaliojimai baigiasi netrukus – metų pabaigoje, tačiau per metus atliktas darbas gali turėti didžiulę įtaką ES teisėkūrai sveikatos apsaugos srityje.

EP Specialusis kovos su vėžiu komitetas kaip pagrindinį savo darbo rezultatą priėmė galutinius pasiūlymus, kaip sustiprinti ES vaidmenį kovojant su vėžiu. Europos Komisijos inicijuotas ir komiteto papildytas kovos su vėžiu planas yra pirmasis žingsnis tikros Europos sveikatos sąjungos link. Tai išsami strategija, skirta kovai su vėžiu ES lygmeniu, kuri galiausiai turėtų būti naudojama kaip modelis kovojant ir su kitomis neužkrečiamosiomis ligomis, „šienaujančiomis“ Europos visuomenę stipriau nei bet kokia užkrečiama infekcinė liga.

Nors Kovos su vėžiu planas yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau tai precedentas, kuris, tikiu, persmelks daugybę susijusių ES teisėkūros sričių ir įgaus vis didesnį pagreitį virstant konkrečiomis finansuojamomis įgyvendinimo priemonėmis. Pagaliau politiniame lygmenyje buvo nedviprasmiškai įvardintos kai kurios abejonių nekeliančios onkologinių ligų priežastys, pripažinta, kad bent 40 proc. susirgimų būtų galima išvengti, jeigu daugiau dėmesio būtų skiriama profilaktikai. Investicijos atpirktų daug didesnes išlaidas gydymui, praradimus darbo rinkoje ir pan. Šis dokumentas gali sukelti sniego gniūžtės efektą, kai net ir patys stipriausi lobistai nebeturės didesnės galios prieš jį.

Pagrindinės Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pateiktos rekomendacijos – sudaryti palankesnes sąlygas vėžiu sergantiems pacientams naudotis tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis ir klinikiniais tyrimais, išplėsti bendrų viešųjų pirkimų procedūrų taikymą, valdyti vaistų nuo vėžio trūkumą, taip pat užtikrinti vienodas galimybes gauti naujoviškų vaistų ir gydymo būdų.

Europos kovos su vėžiu planas apima nelygybės mažinimą visais vėžio prevencijos ir priežiūros aspektais, pacientų įtraukimą į išsamią ir koordinuotą strategiją vėžiui įveikti,  atsparesnių sveikatos priežiūros sistemų kūrimą, atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 sveikatos krizę.

Dokumentu raginama parengti ES prevencijos ir valdymo planus, kurie padėtų kurti atsparesnes nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, siekiant užkirsti kelią vaistų, prietaisų, produktų ir darbuotojų stygiui sveikatos krizių metu ir spręsti jų problemą, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms, kas ypač aktualu mums Lietuvoje, nes mūsų šalies pacientai kol kas patiria didžiulius diagnostikos bei gydymo skirtumus tiek šalies viduje tarp regionų, tiek ir lyginant su kitomis, pažangesnėmis ES valstybėmis.

Įvyko neįtikėtinas dalykas – pagaliau Europa visuotinai ima pripažinti griežtesnės alkoholio kontrolės būtinybę kaip efektyvią onkologinių ligų prevencinę priemonę. Kai tik pradėjus komitetui veikti pirmą kartą kėliau šį klausimą, vyravo kalbos, kad idėja ženklinti alkoholį etiketėmis apie žalingą poveikį sveikatai ir įtaką vėžiniams susirgimams yra neįmanoma, nes alkoholio pramonė yra per daug stipri. Visi bandymai iki šiol buvo blokuoti.

Džiaugiuosi, kad vis tik su bendraminčiais išlaikėme atkaklumą, nes mums Kovos su vėžiu komitete pavyko įtvirtinti priemones prevencijos srityje kovojant su žalingu tabako ir alkoholio vartojimu, kurie atsakingi už bemaž 30 proc. vėžinių susirgimų. Šitame kontekste labai gaila, kad po to, kai buvusi mūsų šalies Vyriausybė padarė itin pažangius, drąsius sprendimus alkoholio kontrolės srityje, duodančius puikius visuomenės sveikatos rezultatus, dabartinė Lietuvos valdžia su didžiule iniciatyva veikia priešinga kryptimi – siūlo didinti alkoholio prieinamumą, mažinti įsigijimo amžių ir leisti alkoholinių gėrimų reklamą.

Lietuvai aktualios nuostatos apima paslaugų prieinamumo nelygybės tarp Rytų ir Vakarų Europos klausimus, ankstyvos vėžio diagnostikos programų peržiūrą, vaistų prieinamumo bei kainų klausimus, pasitelkiant centralizuotus europinius būtiniausių vaistų pirkimus. Taip pat įtraukiau pasiūlymus dėl vėžio gydymo kokybės standartų nustatymo, siekiant, kad vėžio gydymo būdai būtų vienodi visose ES šalyse narėse.

Taip pat įtrauktos pataisos, skatinančios didesnį dėmesį personalizuotos medicinos ir gydymo būdų platesniam taikymui, klinikinių tyrimų apimties plėtimui Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiuo metu Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, klinikinių tyrimų atliekama nedaug.

Negalime leisti, kad vienoje šalyje krūties vėžiu serganti moteris turėtų 25 proc. mažiau galimybių išgyventi šią ligą nei moteris, serganti tuo pačiu vėžiu kitoje šalyje. Kaip sakė komiteto pirmininkas, kolega Bartosz Arłukowicz, „Jei kartu galime finansuoti tiltų, kelių ir muziejų statybą kaip Sąjunga, tikrai galime pradėti kovoti ir su didžiausiu mūsų laikų žudiku – vėžiu. Jei dirbsime kartu, jei sutelksime savo išteklius, tikrai galėsime įveikti vėžį!“

Europos Parlamento plenariniame posėdyje šis dokumentas turėtų būti priimtas 2022 m. pradžioje. Savo ruožtu visus, neabejingus savo ir visos Lietuvių tautos sveikatai, kviečiu piliečių laiškais, ekspertų nuomonėmis ir per nevyriausybines organizacijas paraginti dabartinę Vyriausybę išgirsti Europos rekomendacijas. Nebegrįžkime dideliais nerangiais žingsniais atgal į praeities laikus, kai alkoholis buvo prieinamesnis ir reklamuojamas, kaip didžiulis gėris, nors realybėje tai yra nuodas, sukeliantis didžiules žmonių kančias.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com