Siekiame stiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių tarptautinę plėtrą už ES ribų
2016-04-20
Siekiame stiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių tarptautinę plėtrą už ES ribų

Šiandien kartu su kolege iš socialistų frakcijos Marija Grapini pasirašėme ir pateikėm ES Tarybai bei Komisijai rašytinę deklaraciją ilgu ir neįprastai skambančiu pavadinimu – „Dėl Europos Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių įtarptautinimo“.

Nepaisant gremėzdiško termino – „įtarptautinimas“, kuriuo kalbininkai siūlo keisti sąvoką „internacionalizacija“, ši deklaracija yra skirta itin opiai problemai. Šiuo metu tik labai nedidelė dalis Europoje veikiančių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) eksportuoja savo prekes ir paslaugas už ES ribų. Nemažai Europos MVĮ vykdo tarptautinę veiklą, bet tik nedidelė jų dalis yra įsitraukusios į tarptautinę plėtrą už ES Vidaus rinkos ribų. Lietuva, deja ir šioje srityje toli gražu nėra tarp lyderių. O juk būtent MVĮ, ypač veikiančios regionuose, yra pagrindinis darbo vietų kūrėjas ir regionų ekonominio gyvybingumo užtikrinimo garantas!

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vidutinio ir ilgojo laikotarpio prognozėse teigiama, kad šiuo metu besivystančioms ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims iki 2030 m. gali tekti beveik 60 proc. pasaulio BVP. Matant tai, tiek Europos Sąjungai, tiek ir valstybėms narėms kyla didžiulis iššūkis sudaryti sąlygas tam, kad mūsų smulkusis ir vidutinis verslas galėtų sėkmingai dalyvauti prekyboje su trečiosiomis šalimis, nevaržomai investuoti jose, taip skatinant ekonomikos augimą ir gerovę visame pasaulyje, bei draugiškų, abipuse nauda pagrįstų ryšių tarp europiečių ir besivystančio pasaulio šalių gyventojų plėtrą.

Todėl labai svarbu yra stiprinti MVĮ tarptautinę plėtrą ir palengvinti jų prieigą prie trečiųjų šalių rinkų, siekiant paskatinti konkurencingumą, augimą ir inovacijas. Tiek verslininkai, tiek ir ekspertai, pagrindinėmis kliūtimis eksportui įvardija sudėtingas administracines procedūras, didelius pristatymo mokesčius ir verslo partnerių patikimumą.

Šiame kontekste mes raginame Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ bei už prekybą atsakingus Komisijos narius glaudžiai bendradarbiauti, siekdami skatinti prekybą tarp Europos MVĮ ir įmonių trečiosiose šalyse. Raginame plačiai taikyti ES parengtą MVĮ tarptautinimo strategiją prie realios ES įmonių situacijos tam, kad augtų prekybos su trečiųjų šalių rinkomis apimtys ir įmonių, įtrauktų į prekybą su trečiosiomis šalimis, skaičius.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com