Atliekų rūšiavimui – ekonominė motyvacija
2015-12-06
Atliekų rūšiavimui – ekonominė motyvacija

Europa gyvens švariau, bet tam turėsime išmokti mažiau šiukšlinti – tokia trečiadienį svarstyto žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio esmė. Juo nustatoma pareiga pasiekti, kad 2030 m. bent 65% komunalinių atliekų ir 75% pakuočių būtų perdirbamos. Į sąvartynus patenkančių atliekų dalis turės sumažėti iki 10% visų atliekų.

Nors ir atrodantys ambicingai, ypač Lietuvai, kur daugiau nei pusė visų komunalinių atliekų vis dar keliauja į sąvartynus, šie rodikliai yra gerokai kuklesni, lyginant su mūsų šią vasarą paskelbtais siekiais. Liepos mėnesį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino iki 2020 m. smarkiai sumažinti perdirbimui tinkamų ar biologiškai skaidžių atliekų deginimą, iki 2030 m. uždrausti atliekų vežimą į sąvartynus, pasiekti, kad iki 2030 m. 70% komunalinių atliekų ir 80% pakuočių būtų perdirbamos.

Nors svarstytas Komisijos pasiūlymas susilaukė daug mano kolegų žaliųjų kritikos kaip nepakankamai „žalias“ ir ambicingas, aš į jį siūlyčiau žiūrėti kaip labai gerą kompromisą. Viena vertus, juo yra nustatomi aiškūs rodikliai, kuriuos valstybės narės turi pasiekti per būsimus keturiolika metų bei nustatomi vieningi standartai ir apibrėžimai. Antra, pasiūlyme daug dėmesio skiriama materialiajai motyvacijai nešiukšlinti – ekonominėms priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelią atliekų išmetimui į sąvartynus, vietoje to skatinant pakartotinį panaudojimą ir pramonės simbiozę, vienos pramonės šakos šalutinį produktą paverčiant kitos pramonės šakos žaliava. Daug metų dirbęs vietos savivaldoje itin dideliu pasiekimu laikau tai, kad svarstytas dokumentas sudaro sąlygas palaipsniui siekti užsibrėžtų tikslų, nesukuriant didelės finansinės naštos valstybėms narėms, taip pat vietos ir regionų valdžioms, kurioms ir teks įgyvendinti konkrečias atliekų perdirbimą skatinančias priemones.

Daugiau informacijos apie atliekų perdirbimą Europoje: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/lt, apie Europos Žaliųjų poziciją dėl; šio žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio : http://www.greens-efa.eu/the-circular-economy-package-14913.html

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com