Europos Sąjunga neteisėtai taikė moduliaciją Lietuvos ūkininkams
2015-11-19
Europos Sąjunga neteisėtai taikė moduliaciją Lietuvos ūkininkams

2012 metais Europos Komisija leido Lietuvai kartu su Europos Sąjungos tiesioginėmis išmokomis taikyti moduliaciją, su sąlyga, kad tiems ūkiams, kuriems ES tiesioginių išmokų suma viršija 5000 eurų, bus taikoma moduliacija, t. y. išmokos bus mažinamos pagal tam tikrą formulę. Pritaikius nuoskaitas, daugeliui stambių pieno ir galvijininkystės ūkių parama, mokama iš nacionalinio biudžeto, buvo sumažinta. Todėl Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės 2013 metais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pripažinti neteisėtu reguliavimą, pagal kurį parama stambesniems ūkiams buvo sumažinta daugiau kaip 8,7 mln. eurų. Ūkininkų manymu, moduliacija taikyta neteisėtai, nes tiesioginių išmokų lygis senosiose valstybėse ir Lietuvoje nebuvo suvienodintas. Kadangi teismui nagrinėjant bylas kilo ES teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, jis 2014 m. kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą klausimais, susijusiais dėl tiesioginių išmokų ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimo 2012 m. teisėtumo. Reaguodamas į Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prašymą tarpininkauti, siekiant palankaus ES Teisingumo Teismo sprendimo, B. Ropė dar 2015 m. sausį savo ruožtu kreipėsi į Europos Komisiją, prašydamas paaiškinti, kokių veiksmų Komisija ketina imtis siekdama ištaisyti nepagrįstai pritaikyta moduliacija padarytą žalą.

Belieka pasidžiaugti, jog bendrų pastangų dėka ES Teisingumo Teismas galiausiai priėmė sprendimą: Europos Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvai 2012 m. pritaikyta papildomų tiesioginių išmokų moduliacija, neteisingas.

Kadangi Europos Komisija 2013 m. vasarą priėmė sprendimą, kuriame taip pat numatytas moduliacijos taikymas – leidžiama skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą ir už 2013 m., Lietuva po kelių mėnesių dėl šio sprendimo pateikė ieškinį prieš Europos Komisiją Europos Sąjungos bendrajam teismui. Ši byla buvo sustabdyta, kol bus priimtas sprendimas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomoje prejudicinėje byloje. Tai reiškia, jog bylos „Lietuva prieš Europos Komisiją“ nagrinėjimas dėl Europos Komisijos sprendimo, kuriuo leidžiama Lietuvoje skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už 2013 m., taip pat bus atnaujintas.

B. Ropės užklausą Europos Komisijai bei į ją gautą atsakymą galima peržiūrėti čia:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-000433+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com