Žemės ūkio organizacijų diskusijos su Europos Komisija: ar Lietuvos pareigūnai iškreipia informaciją apie paramos pieno sektoriaus krizei spręsti galimybes?
2015-10-14
Žemės ūkio organizacijų diskusijos su Europos Komisija: ar Lietuvos pareigūnai iškreipia informaciją apie paramos pieno sektoriaus krizei spręsti galimybes?

Krizės pieno sektoriuje padariniams įveikti skirtos europinės ir jas papildančios nacionalinės lėšos turi būti naudojamos lanksčiai, ilgalaikių konkrečios valstybės narės struktūrinių problemų sprendimui - tokia spalio 14 d. Europos Parlamento nario Bronio Ropės surengto Lietuvos žemdirbių organizacijų vadovų susitikimo su už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingo Europos Komisijos nario Filo Hogano (Phil Hogan) kabineto nariais išvada.

F. Hogano kabineto vadovas Tomas Tainenas (Tom Tynan) pažymėjo, jog ES šių metų rugsėjo pradžioje krizės pieno sektoriuje padariniams švelninti skyrė 420 mln. eurų vertės pagalbos paketą. Komisija ragina šias lėšas naudoti atsižvelgiant į konkrečios valstybės narės ar net jos regiono specifiką. Pastaruoju aspektu itin didelė svarba tenka šią paramą papildančiam valstybių narių bendrafinansavimui, galinčiam siekti iki 100 proc. europinės paramos dydžio. T. Tainenas akcentavo didelį dėmesį, kurį ES žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras skiria krizei pieno sektoriuje. Jis taip pat pabrėžė, jog rengiant dabartinį paramos paketą Komisija plačiai pasinaudojo B. Ropės ir Lietuvos pieno gamintojų kooperatyvų atstovų susitikime su F. Hogano kabineto nariais pateikta padėties Lietuvos bei kitų Baltijos šalių pieno sektoriuje analize.

Komentuodamas šios diskusijos išvadas, Europos Parlamento narys B. Ropė pažymėjo, kad Lietuvai tekę daugiau nei dvylika su puse milijono eurų, prie kurių mūsų šalies vyriausybė gali pridėti dar tiek pat, turėtų būti ne pravalgyti, o investuoti į ilgalaikio ir darnaus šalies pienininkystės sektoriaus plėtrą. Pagrindinė struktūrinė šio sektoriaus problema - itin mažos pieno gamintojų pajamos, kurias sąlygoja menkos pavienių ūkininkų galimybės derybose su pieno perdirbėjais. Vienintelė galima išeitis - ūkininkų kooperacijos skatinimas, kooperatinių pieno perdirbimo įmonių kūrimas, kooperatyvų techninės bazės stiprinimas, investicijos į rinkodarą. Šiuo metu skirta nacionalinė parama sudaro puikią galimybę išspręsti šią struktūrinę problemą.

Susitikime dalyvavusios Lietuvos žemdirbių organizacijų vadovų delegacijos vadovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas pasidžiaugė dėl to, jog Europos Komisijos pozicija dėl krizės pieno sektoriuje sprendimo sutampa su mūsų šalies ūkininkų siekiais. Komentuodamas T. Taineno raginimą tikslingai orientuoti nacionalinės paramos dalies panaudojimą, A. Stančikas pažymėjo, jog šiandien išsakytos Europos Komisijos nuostatos visiškai paneigia kai kurių mūsų šalies Žemės ūkio ministerijos pareigūnų teiginius, neva ES neleidžia nacionalinio bendrafinansavimo naudoti pieno gamintojų kooperacijai remti. Savo ruožtu, B. Ropė atkreipė dėmesį, jog Lietuvos pieno gamintojai daug jėgų išnaudoja kovodami su juos ištikusia krize, todėl atsakingos mūsų šalies institucijos privalo užtikrinti, kad jiems netektų dar kovoti ir su beprasmėmis biurokratinėmis kliūtimis.

Šis susitikimas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovo Europos Parlamente Bronio Ropės organizuojamų Lietuvos žemdirbių organizacijų vizitų ciklo į ES institucijas dalis. Tokiais susitikimais siekiama sudaryti galimybę Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atstovams išsakyti savo problemas, pateikti siūlymus dėl jų sprendimo būdų, su ES institucijų atstovais aptarti šiuo metu įgyvendinamų ES politikų efektyvumą, daryti tiesioginę įtaką europinės teisėkūros procesui.


Daugiau informacijos:
Bronis Ropė,
Europos Parlamento narys
Mob.: +370 686 41744

NUOTRAUKOS

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com