EP narių kreipimasis į Rygos viršūnių susitikimo dalyvius
EP narių kreipimasis į Rygos viršūnių susitikimo dalyvius

Gegužės 21-22 dienomis Rygoje vyks Rytų Partnerystės viršūnių susitikimas. Ta proga grupė Europos Parlamento narių, tarp jų ir Bronis Ropė, pasirašė atvirą kreipimąsi į ES valstybių vadovus ir vyriausybes. Šiuo laišku ES valstybių ir vyriausybių vadovai raginami priimti ambicingą ir perspektyvią Viršūnių susitikimo deklaraciją dėl trijų asocijuotųjų ES partnerių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.

Pateikiame šio B. Ropės pasirašyto kreipimosi tekstą:

Mes, Europos Parlamento nariai, pasinaudodami galimybe norime pabrėžti gegužės 21-22 dienomis Rygoje vyksiančio Rytų Partnerystės viršūnių susitikimo metu priimtų sprendimų svarbą. Kreipiamės į Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovus dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimus Rytų Partnerystės politikai. Esame įsitikinę, kad Rytų Partnerystė yra itin efektyvus stimulas tolimesniems demokratiniams pokyčiams ir reformų procesams Rytų Europos partnerėse valstybėse. Todėl optimistiškai tikime, kad Rygos Deklaracija bus paremta pažanga, pasiekta 2013 m. Vilniuje įvykusio Rytų Partnerystės viršūnių susitikimo metu bei paklos pamatus tolimesnei reikšmingai pažangai.

Manome, kad Rygos susitikimo deklaracija turi būti aiški, stipri ir žvelgianti į ateitį, be kita ko sutelkta į tolimesnę trijų ES asocijuotųjų partnerių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – pažangą ir aukštas ambicijas.

Europos Sąjungos įsipareigojimas Rytų Partnerystei yra vis svarbesnis, nes per pastaruosius trejus metus Rusija darė didžiulį karinį, politinį, ekonominį ir propagandinį spaudimą Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai. Esame įsitikinę, kad Rygos Viršūnių susitikimo metu priimta deklaracija turėtų išreikšti vienbalsį ir ryžtingą Europos Sąjungos solidarumą ir paramą šioms trims valstybėms bei jų proeuropietiškai propagandai.

Tikimės, kad Rygos Viršūnių susitikimo deklaracija apims ne tik ekonominių ryšių stiprinimą, kaip numatyta atitinkamose asociacijos sutartyse tarp Europos Sąjungos ir Gruzijos, Moldovos bei Ukrainos. Nors prekybos su šiomis šalimis skatinimas neabejotinai yra labai sveikintinas, europiniams siekiams šių šalių atžvilgiu reikalingas ambicingesnis atsakas. Todėl remdamiesi Europos Sąjungos sutarties 49 straipsniu, manome, kad Europos Sąjunga turėtų išsiųsti teigiamą signalą dėl tolimesnės šių šalių narystės Europos Sąjungoje. Perspektyvų atvėrimas šioms šalims reikštų ženklią paskatą tolimesnėms demokratinėms reformoms, be to, pasiųstų tikslų ir galingą signalą, itin reikšmingą dabartinėje įtemptoje geopolitinėje situacijoje.

Be to, manome, kad vizų liberalizavimo procesas yra dar viena papildoma galinga priemonė paskatinti teigiamus demokratinius pokyčius ir išgryninti susijusiose šalyse vykstančius reformų procesus. Po Vilniaus Viršūnių susitikime 2013 metais priimto sprendimo Moldovos institucijų pasiekta pažanga suteikė Moldovos piliečiams galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje. Atsižvelgdami į daugybę šio sprendimo teigiamų pasekmių, raginame Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovus susitikimo Rygoje metu įsipareigoti praplėsti šį bevizį režimą ir Gruzijos bei Ukrainos piliečiams. Iš esmės Europos Sąjunga turėtų nustatyti konkrečius terminus, iki kada turi būti įgyvendinti vizų liberalizavimo Gruzijai ir Ukrainai veiksmų planai.
Esame įsitikinę, kad priimti šias dvi priemones yra svarbu tiek Europos Sąjungai, tiek asocijuotosioms partnerėms, nes jos padėtų pasiekti reikšmingo progreso visoms susijusioms šalims. Todėl laukiame lemtingų sprendimų priėmimo Rygos viršūnių susitikimo metu dėl vizų liberalizavimo Gruzijai ir Ukrainai bei europinės perspektyvos atvėrimo Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com