Bronis Ropė: demokratija gali klestėti tik esant laisvam žodžiui, laisvai spaudai
2015-05-06
Bronis Ropė: demokratija gali klestėti tik esant laisvam žodžiui, laisvai spaudai

Gegužės 1-ąją minime Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą metines. Priimdami šį sprendimą, tapome pilnateise demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusia veikti išvien taikos ir gerovės labui. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės Europos Sąjungos vertybės. Tikiu, kad demokratija gali klestėti tik esant laisvam žodžiui, laisvai spaudai, kai žiniasklaida gali teikti objektyvią ir nepriklausomą informaciją pilietinei visuomenei, kad ši galėtų susiformuoti kompetentingą nuomonę ekonominiais, socialiniais ir politiniais klausimais. Teisingos, nepriklausomos informacijos šaltinių prieinamumas visuomenei – tai demokratijos Europoje pagrindas.

Gegužės 3-ioji – Pasaulinė spaudos laisvės diena. Agresijos protrūkiai visame pasaulyje, o taip pat ir artimiausiose šalyse, byloja apie tai, kad žodžio laisvei gresia pavojus. Demokratijos vardan žurnalistams tenka rizikuoti savo laisve, sveikata, net gyvybe. Principingi, ištikimi savo profesijai žurnalistai net demokratinėse šalyse susiduria su kliūtimis skleidžiant tiesą.

Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tad prisimenant carinės valdžios lietuvių kalbos draudimą, daugiau kaip keturiasdešimt metų trukusį spaudos, knygų leidybos, laisvo žodžio ribojimą, turime džiaugtis net represinių persekiojimų ir taikomų bausmių sąlygomis išlikusia lietuviška spauda ir tuo, kad dabar esame aktyvia Europos Sąjungos, pagrįstos demokratiniais principais, nare.

Visomis paminėtomis progomis noriu pasveikinti ir padėkoti viešosios informacijos skleidėjams, redakcijoms, žurnalistams, suvokiantiems visuomenės informavimo priemonių vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei prisiimantiems atsakomybę už savo darbą, globojantiems nepriklausomą spaudą, ginantiems Lietuvos piliečių ir visų europiečių teisę į objektyvią informaciją, į teisingas žinias. Jūsų rankomis įgyvendinama žodžio, informacijos laisvė kaip viena svarbiausių demokratiškos Europos vertybių.


Nuoširdžiai Jūsų
Europos Parlamento narys Bronis Ropė

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com