Bronis Ropė: Europos Sąjunga turi taikyti sankcijas valstybėms, kurios savavališkai derasi su Rusija
2015-03-12
Bronis Ropė: Europos Sąjunga turi taikyti sankcijas valstybėms, kurios savavališkai derasi su Rusija

Europos Parlamento narys Bronis Ropė gavo oficialų Europos Komisijos atsakymą į parlamentinę užklausą dėl Europos vienybę griaunančių kai kurių valstybių narių ir Rusijos valdžios institucijų savavališkų dvišalių bandymų susitarti dėl maisto eksporto į Rusiją. Komisijos atsakymas netenkina parlamentaro ir palieka labai daug dviprasmybių. Prekybos komisarės C.Malmström pateiktame rašte teigiama, kad “paaiškėjo, kad pastaraisiais mėnesiais įvyko dvišalių ES valstybių narių ir Rusijos susitikimų sanitarijos ir fitosanitarijos klausimais, apie kuriuos Komisijai ar kitoms valstybėms narėms nebuvo pranešta<...> Komisija siekė ir toliau sieks, kad valstybės narės nesudarytų šios srities dvišalių susitarimų su Rusija.<...> Anot komisarės, "turėtų būti patikrintas galimų valstybių narių ir Rusijos dvišalių prekybos susitarimų nagrinėjamuoju klausimu suderinamumas su ES teise.”

Kaip teigė Europos Parlamento narys Bronis Ropė, “Manęs netenkina toks Komisijos "atsirašymas". Kartu su kolegomis EP nariais ketinu pateikti išsamesnę užklausą, kaip Europos Komisija ketina bausti valstybes, kurios pažeidžia susitarimus. Kitose srityse galioja taisyklė, kad jei viena ar kita valstybė neįgyvendina tam tikros ES direktyvos ar reglamento, yra numatytos aiškios piniginės sankcijos. Lygiai toks pat principas galėtų būti taikomas neteisėtiems prekybos susitarimams. Taip pat būtina galvoti apie bendrą Europos laboratoriją, kuri galėtų vieningai tirti visus Rusijos skundus dėl produktų kokybės.

ES prekybos su trečiosiomis šalimis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas (133 straipsnis) turėtų būti išskirtinės ES kompetencijos sritis. Tačiau jau kurį laiką esame liudininkai to, kad išorės prekybos klausimais ES sunkiai sekasi derėtis su politiškai motyvuotą prekybos embargą paskelbusiomis šalimis, pvz., Rusija. Maža to, vis dažniau pasigirsta pranešimų, kad atskiros valstybės narės įsitraukia į individualias išorės prekybos derybas su trečiomis šalimis. Tokios tendencijos ne tik gali pakenkti atskirų valstybių narių ūkiams, tačiau ir akivaizdžiai mažina pasitikėjimą Europos Sąjungos, kaip vieningo išorės prekybinių santykių veikėjo, patikimumu."

Parlamentaro B. Ropės užklausa ir atsakymas:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-001321+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com