Žaliųjų europarlamentarų kreipimasis į J.C.Junckerį
2014-09-20
Žaliųjų europarlamentarų kreipimasis į J.C.Junckerį

Pirmininke
Jean-Claude Junckeri,

Mes sveikiname Jūsų poziciją padaryti naują postūmį dėl ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo Europoje. Šiame kontekste, augimas neįmanomas be tvarumo.
Eurobarometro 2014 rugsėjo 8 d. paskelbti duomenys nepalieka dvejonių dėl piliečių lūkesčius apsaugoti aplinką. 95% žmonių nurodė, kad yra suinteresuoti, jog turi būti daugiau veiksmų imamasi šioje srityje.

Pastaraisiais metais mokslininkai pateikė įrodymus ir pasiekė sutarimą dėl klimato kaitos ir jos poveikio aplinkai, ekonomikai ir visuomenei. Nauja Jungtinių tautų ataskaita „Geresnis augimas, geresnis klimatas“ daro išvadą, kad veiksmai dėl klimato kaitos ir investicijos į tvarų vystymąsi iš tikrųjų gali užtikrinti augimą. Todėl mes manome, kad tvarus vystymasis turėtų būti kertinis akmuo ir pagrindinis principas būsimoje ES politikoje. Investavimas į tvarias technologijos gali skatinti inovacijas, kurti darbo vietas, gerinti įmonės pelnus ir stumti ES tapti rinkos lyderiu, kartu saugant aplinką.

Todėl gaila, kad „tvaraus augimo“ arba „žaliosios ekonomikos augimo“ sąvokos nėra atsispindėtos didžioje dalyje Viceprezidentų ar Komisarų misijų laiškuose (Tai laiškai, kuriuose nurodoma, ką kiekvienas komisaras turi veikti, kaip dirbti, kurias sritis kuruoti). Norime paraginti jus:

• Pakartotinai įvertinti misijos laiškus tvarumo ir gero valdymo gamtos išteklių ir biologinės įvairovės sąlygų kontekste, įkorporuojant į visuomenės ir sveikatos, gerai funkcionuojančių ekosistemų ir kitas susijusias darbo sritis (pagal Komisarų funkcijas)

• Paskirti vieną pirmininko pavaduotoją, atsakingą konkrečiai už tvarumą ir darnų vystymąsi

• Įtraukti 7 aplinkosaugos veiksmų programą ir ES biologinės įvairovės strategiją, kuri yra būtina, į aplinkosaugos komisaro funkcijas

ES piliečiai negali sutikti su augimu aplinkos ir sveikatos sąskaita. Jie tikisi, kad ES imsis vadovaujančio vaidmens pertvarkant ekonomiką, kad ji tikrai taptų tvaria.

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com