Politinė reklama. Administruojama EP nario B. Ropės biuro.
Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai Lietuvoje ir kitoje ES šalyje buvo parduodama vienodai ar labai panašiai supakuota prekė tuo pačiu pavadinimu, bet jos sudėtis ir kokybė skyrėsi?

Taip

Ne

Niekada neatkreipiau į tai dėmesio.

Apie išplėstinį AGRI komiteto posėdį su Žemės ūkio komisaru


Baigiasi birželio plenarinė sesija. Vienu svarbiausių jos akcentų buvo dar pirmadienį įvykęs ir keturias valandas trukęs išplėstinis AGRI komiteto posėdis su Žemės ūkio komisaru.

Jame pradėjo ryškėti esminės Europos Parlamento nuostatos dėl naujosios BŽŪP. Keletas tezių:

1. Komisijos požiūris “pirma nukaposim, paskui galvosim” yra ydingas. Nėra gerai pirma nustatyti matematinius BŽŪP mažinimo rodiklius, o po to galvoti, kaip panaudoti biudžete likusias lėšas. Pradėti reikia nuo realių poreikių ir iššūkių kaimui ir pagal tai dėlioti visą politiką.

2. Parlamentas pasipiktino mėginimu supriešinti valstybes nares - neva jei greitai nesusitarsit dėl naujosios BŽŪP, jūs prarasit lėšas būsimojoje finansinėje perspektyvoje.

3. Komisijos siūlomas “supaprastinimas” praktikoje tokiu neatrodo. Tai daugiau atsakomybės perkėlimas nuo Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato į valstybių narių lygmenį.

4. Komisija kaltinama negražiai žaidžianti su finansiniais rodikliais ir savo prognozėse pateikianti šių metų, o ne ateities kainas. Taip gaunamas efektas, kad BŽŪP bus didesnė nei iš tiesų.

5. “Buldozerinis” požiūris į BŽŪP reformą nėra gerai, ypač tai, kaip Komisija mėgina į vieną paketą sudėti keletą tarpusavyje ne itin susijusių ir išsamesnio aptarimo reikalaujančių teisės aktų.

6. Siūlymas “nukirsti” 25 procentus kaimo plėtros lėšų yra blogas.

7. Pasiūlyme turi būti numatyta reali parama mažiems ūkiams.

8. Ekologinės iniciatyvos yra gera idėja ir ji turi būti įgyvendinama, bet ji turi būti ir deramai finansuojama, neverčiant valstybių narių jas bendrafinansuoti.

9. „Žalos nedarymo“ politika turi būti labiau akcentuojama naujojoje BŽŪP. Kol kas tikrai trūksta dėmesio priemonėms, kuriomis būtų užtikrinama, kad žemės ūkis nedarytų žalos dirvožemiui, biologinei įvairovei, vietos bendruomenei ir pan.

10. „Tuščio čekio“, t.y. išmokų už hektarą kartu nenustatant jokių aplinkosauginių ir socialinių sąlygų politika susilaukia labai daug kritikos.

11. Vis garsiau skamba reikalavimas subalansuoti žemės ūkio gamybos apimtis su tokios produkcijos paklausa. Šioje vietoje mūsų žemdirbiai gali susidurti su daug nemalonių naujienų.

12. Panašu, kad visas Komisijos pasiūlymas gali būti atmestas.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt


Klaipėda
+370 674 51078,
j.klaudija@gmail.com