Politinė reklama. Administruojama EP nario B. Ropės biuro.
Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai Lietuvoje ir kitoje ES šalyje buvo parduodama vienodai ar labai panašiai supakuota prekė tuo pačiu pavadinimu, bet jos sudėtis ir kokybė skyrėsi?

Taip

Ne

Niekada neatkreipiau į tai dėmesio.

Būsimosios finansinės perspektyvos rengimo eiga


Nerimą keliantys ženklai pasirodė būsimosios finansinės perspektyvos rengimo eigoje! Vieno pagrindinių jos dokumentų – Bendrųjų nuostatų reglamento - projekte nebeliko vadinamųjų horizontaliųjų principų! Sunku paaiškinti, kodėl Komisija vidinėms konsultacijoms pateikė dokumentą, ignoruojantį tokius esminius ES finansų programavimo principus kaip partnerystė (su vietos ir regionų valdžiomis, su socialiniais ir ekonominiais partneriais, su pilietine visuomene), lyčių lygybė bei darni plėtra.

Būtent horizontaliųjų principų taikymas, nors ir šiek tiek lėtinantis sprendimų priėmimo procesą (visgi tenka surengti konsultacijas, aptarti daug klausimų, atsižvelgti kartais į ne pačias palankiausias pastabas), labai daug padėjo išvengti ankstesnių ES paramos programavimo klaidų, jos dėka tapo paprasčiau formuojant šiuos lėšų srautus atsižvelgti į paramos gavėjų poreikius.

Tai - tik nesusipratimas. Nepaisant to, kartu su kolegomis iš Žaliųjų / ELA politinės grupės EP narys Bronis Ropė išsiuntė laišką komisarei Creţu bei Regioninės politikos generalinio direktorato vadovybei, atkreipdami dėmesį į šią problemą ir prašydami kuo greičiau ją ištaisyti. Platus visuomenės dalyvavimas ES lėšų planavimo, panaudojimo ir priežiūros procesuose yra vienintelis būdas užtikrinti, kad šios lėšos būtų panaudotos pačiu efektyviausiu būdu ir todėl EP narys Bronis Ropė pakvietė ir kolegas europarlamentarus iš kitų politinių grupių prisijungti prie šios iniciatyvos.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt


Klaipėda
+370 674 51078,
j.klaudija@gmail.com