Politinė reklama. Administruojama EP nario B. Ropės biuro.
Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai Lietuvoje ir kitoje ES šalyje buvo parduodama vienodai ar labai panašiai supakuota prekė tuo pačiu pavadinimu, bet jos sudėtis ir kokybė skyrėsi?

Taip

Ne

Niekada neatkreipiau į tai dėmesio.

Skirtumai tarp ES šalių: „city“ ir savivaldybė


Mažesnės ES šalys narės, tarp jų ir Lietuvos atstovas EP- Bronis Ropė, dažnai turi priminti Europos Komisijai ir Parlamentui skirtumus tarp šalių senbuvių ir naujokių, skirtumus tarp didelių ir mažų šalių narių. Pastaruoju metu, sprendžiant urbanistinius klausimus, Europos Parlamente girdima neaiški ir daugiaprasmė miesto sąvoka „city“. Juk jei apsiribojama šiuo anglišku terminu, tai kai kuriomis kalbomis gausime terminą „didmiestis“. O tai - miestas su daugiau nei vienu milijonu gyventojų. Kai kurios ES valstybės narės tokių miestų neturi. Tarp jų -  ir Lietuva. Todėl Europos Parlamente Bronis Ropė  siūlo naudoti platesnę sąvoką - savivaldybės. Juk reti atvejai, kai savivaldybė egzistuoja be miesto. Tačiau tam, kad savivaldybė veiktų ir išnaudotų savo galimybes, reikalinga teisinė bazė, administraciniai ir finansiniai ištekliai. Šį klausimą reguliuoja nacionalinė teisė ir ne visose valstybėse narėse ji vienodai draugiška savo savivaldybėms. Todėl ES turėtų apgalvoti prisijungimą prie Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos. Tai - svarbus dokumentas, kuriame išdėstyti pagrindiniai vietos savivaldos organizavimo principai. Šį dokumentą ratifikavusios visos ES valstybės narės. Todėl didelių problemų neturėtų kilti.  Ratifikavus chartiją, būtų galima užtikrinti vienodą jos taikymą visose valstybėse narėse. Jos aiškinimu užsiimtų ES Teisingumo teismas. Savivaldybių stiprinimas pats savaime taptų  vienu iš veiksnių regionų stiprinimui ir galėtų sąlygoti jų atsigavimą. Tai labai aktualu ir reikalinga Lietuvai.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt


Klaipėda
+370 674 51078,
j.klaudija@gmail.com