EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Europos Komisijos ataskaitos apie Lietuvą išvados


Lietuvos ekonomika auga sparčiai ir tai suteikia galimybę pasiekti, kad šis augimas taptų įtraukiu, kurtų visų piliečių gerovę. Užimtumo rodiklis yra rekordiškai aukštas, nedarbas stabiliai mažėja, tačiau kartu sparčiai mažėja ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Darbo produktyvumas, arba, kitaip - per laiko vienetą sukuriama vertė, auga labai lėtai, o padidėjusi sukuriama vertė dažniausiai papildo įmonių pelnus, bet ne darbuotojų kišenes. Lietuvos finansų politika vertinama kaip itin efektyvi ir pirmą kartą šiuolaikinėje istorijoje turimas biudžeto perteklius, kartu su nedidele valstybės skola, yra puikus to įrodymas. Pensijų sistemos stabilumas pastaraisiais metais sustiprėjo, tačiau pensijos lieka nepateisinamai mažos. Lyčių lygybės prasme atrodome labai gerai, tačiau pajamų nelygybė lieka didžiulė, net ir neseniai sumažinus mokestinę naštą mažiausiai uždirbantiems.

Tokios pagrindinės šiandien paskelbtos Europos Komisijos ataskaitos apie Lietuvą išvados.

Galiu tik pritarti ir Komisijos siūlomiems sprendimams: daugiau dėmesio skirti produktyvumo didinimui, daugiau investuoti ir ypač - į mokslinius tyrimus ir inovacijas, gerinti darbuotojų išsilavinimą ir kvalifikaciją. Švietimo sistemą taip pat būtina sparčiai atnaujinti ir sustiprinti. Na ir žinoma - imtis priemonių socialinei atskirčiai ir pajamų nelygybei mažinti.

Daugiau informacijos - Europos Komisijos dokumente (kol kas tik angliškai).
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt