EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Sveikindami mylimas moteris su kovo 8-ąja


Sveikindami mylimas moteris su kovo 8-ąja – Tarptautine moterų solidarumo diena, nepamirškime pirminio, nuo 1909 m. akcentuojamo, šios šventės tikslo - lygių teisių. Per daugiau nei šimtą metų nuveikta tikrai daug užtikrinant lygias teises abejų lyčių atstovams. Nuo pat savo atsikūrimo 1918 m. Lietuvos valstybė lygias teises įtvirtino kaip konstitucinę norma. Deja, vien to nepakanka ir todėl net ir šiandien tobuliname europinę teisę, siekdami, kad vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą, lygybė darbo vietoje, apsauga nuo smurto ir priekabiavimo bei kiti lyčių lygybės principai taptų kasdienybės dalimi.

Net esant šventinei nuotaikai, turime garsiai įvardinti – Lietuva vis dar toli nuo lyčių lygybės indekso lyderių. Sveikinu mūsų šalies moteris su tuo, kad situacija, nors ir lėtai, bet visgi gerėja. Sveikinu ir su tuo, kad pagaliau galime stebėti gerus pokyčius viešajame sektoriuje, kur dirba daugiausia moterų. Noriu palinkėti drąsos ir reikiamų žinių reikalaujant Jums priklausančio teisingo atlygio, poilsio, darbo sąlygų, siekiant tinkamos apsaugos nuo bet kokios rūšies smurto tiek darbe, tiek namuose.

Neleiskime gėlių žiedams užgožti šventės idėjos – kiekvienas iš mūsų: politikai, darbdaviai, visuomenininkai, draugai, artimieji – savo požiūriu, žodžiais ir darbais turime  skleisti žinią, kad abejų lyčių atstovai yra vienodai vertingi. Moters gerovė, saugumas, jos pasitikėjimas savimi, galimybė tobulėti, jos kompetencijas bei poreikius atitinkantis užimtumas – tai šiuolaikiškos, europietiškos visuomenės, kurioje nėra „antrarūšių“ piliečių, ženklas. Veikdami kartu greičiau sukursime Lietuvą ir Europą, kurioje gera gyventi kiekvienai ir kiekvienam!
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt