EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Europarlamentaras Bronis Ropė priėmė ūkininkų surinktus parašus už sąžiningas išmokas


Penktadienį, vasario 9-ąją, Jonavos sporto arenoje vykusiame suvažiavime iš visos Lietuvos susirinkę žemdirbiai Europos Parlamento nariui Broniui Ropei įteikė du mėnesius rinktus parašus už išmokų suvienodinimą su kitais ES ūkininkais. Žemdirbių reikalavimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas B. Ropė perduos Europos institucijoms.

Savo peticiją ūkininkai pavadino „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“. Per du mėnesius reikalavimus tesėti pažadą ir Lietuvos žemdirbiams mokėti tokias pat išmokas, kokias gauna kiti Europos žemdirbiai, pasirašė, anot iniciatorių, daugiau nei 20 tūkstančių Lietuvos piliečių. Supakuoti į keliolika segtuvų, parašai vos tilpo į ūkininkų sukrautą karutį.

„Šia peticija žemdirbiai ne tik gina savo teises būti visateisiais ES piliečiais. Rinkdami parašus po šia peticija, žemdirbiai pademonstravo beprecedentę vienybę,“ – teigia Europos Parlamente, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, dirbantis Lietuvos europarlamentaras Bronis Ropė.

Anot Lietuvos žemdirbių interesams Europoje aktyviai atstovaujančio B. Ropės, Lietuvos ūkininkų pademonstruota vienybė ir užsispyrimas gali tapti lemiamu veiksniu, nuo kurio priklausys, kokią ES paramą Lietuvos žemdirbiai gaus nauju finansiniu laikotarpiu, po 2020 metų.

„Pasistengsiu, kad visi kartu pasiektume rezultatą. Nesame ir neturime būti vertinami kaip antrarūšiai ES piliečiai. Dėsiu visas pastangas, kad Europa tai pagaliau išgirstų,“ – įsipareigoja ūkininkų suvažiavime dalyvaujantis B. Ropė.

Europarlamentaras įteiks jam patikėtą peticiją Europos Parlamento Peticijų komitetui. Apsvarstęs Lietuvos ūkininkų reikalavimus, komitetas turėtų ją perduoti nagrinėti Europos Komisijai. B. Ropė pabrėžė, kad peticija ES institucijas pasieks pačiu laiku – būtent dabar svarstomi ES žemės ūkio politikos pokyčiai, rengiami siūlymai dėl lėšų skirstymo.

2004 metais įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos ūkininkams pažadėta ilgainiui pradėti mokėti tokios pat apimties paramą, kokią gauna ES „senbuvių“ žemdirbiai. Tačiau pasibaigus 10 metų pereinamajam laikotarpiui, taip pat į pabaigą einant 2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui, Europos institucijos neskuba priimti sprendimo dėl ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo Lietuvos žemdirbiams, nors jie turi užtikrinti tokių pat aplinkosauginių, maisto saugos, gyvūnų gerovės, klimato kaitos švelninimo standartų laikymąsi, kaip visoje ES.


Kontaktai:
Bronis Ropė, +370 686 41744
Rūta Bičiuvienė, +370 673 81231, Bronio Ropės biuras Lietuvoje
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt