EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!

„Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“ – tokiu nenuginčijamu teiginiu pavadintą peticiją platina Lietuvos ūkininkai, rinkdami piliečių parašus, kad Europos Sąjunga sekančiame finansiniame laikotarpyje užtikrintų jiems vienodas ūkininkavimo sąlygas su kitų ES valstybių ūkininkais. 2014-2015 metais Lietuvos pieno sektorių ištikus krizei, padėjau pieno gamintojams įteikti peticiją Europos Parlamentui. Kaip atrodė 2015 m. peticijos dėl pieno sektoriaus kelias ir ką ja pavyko pasiekti? Apie tai – trumpame video.

Peticiją platina Lietuvos ūkininkai
(Lietuvos ūkininkų sąjunga
Lietuvos Pieno Gamintojų Asociacija
Lietuvos grūdų augintojų asociacija, LŽŪBA, LŠŪS ir kt.)
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt