EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Gavau eurokomisaro pažadą – Europa turi toliau mokėti už Ignalinos AE uždarymą


Finansuoti Ignalinos AE uždarymą yra Europos įsipareigojimas, viešai pripažino už biudžetą atsakingas eurokomisaras Güntheris Oettingeris, atsakydamas į Lietuvos europarlamentaro Bronio Ropės klausimą Briuselyje. Anot B. Ropės, šį atsakymą turime išnaudoti ateities derybose dėl ES biudžeto, kad Lietuva neliktų viena su jėgainės uždarymo našta ir neprarastų finansavimo kitoms reikmėms.

Europos Audito rūmai pernai iškėlė siūlymą Briuseliui nebefinansuoti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbų, nes Lietuva esą prastai panaudoja skirtas lėšas. Kilo grėsmė, kad visos eksploatavimo nutraukimo išlaidos teks vienai Lietuvai.

Lapkričio 23 dieną Europos Parlamento Regionų komiteto posėdyje Lietuvos atstovas, buvęs Ignalinos meras Bronis Ropė priminė eurokomisarui Güntheriui Oettingeriui apie ES garantijas padėti Lietuvai uždaryti jėgainę. B. Ropė paprašė patikslinti, ar yra numatytos lėšos šioms garantijoms įgyvendinti ir naujajame ES biudžete (nuo 2021 metų).

G. Oettingerio atsakymas buvo teigiamas: „Dėl Ignalinos – tai yra Europos atsakomybė, todėl mes turime kitoje finansinėje perspektyvoje finansuoti Ignalinos AE uždarymą. <...> Nenorėčiau, kad čia būtų neapmokėtų sąskaitų. Mokėjimai turi būti atliekami griežtai pagal grafiką. Turime mokėti viską laiku“, - pripažino už biudžetą atsakingas Europos Komisijos narys.

Komisaras taip pat pabrėžė, kad IAE uždarymui lėšos turi būti numatytos ne iš bendrų Sanglaudos fondų, o tikslingai skirtos jėgainės eksploatavimo nutraukimui. Priešingu atveju Lietuva vis vien nukentėtų ir gautų mažiau pinigų kitiems ES remiamiems projektams.

Anot B. Ropės, ši eurokomisaro viešai išsakyta pozicija stiprina Lietuvos padėtį ateities derybose.

„Turime išnaudoti šį pažadą. Tai rimtas eurokomisaro pareiškimas, apie kurį Lietuvos derybininkai esant reikalui gali vėl mūsų partneriams priminti, kad tai neliktų tušti žodžiai,“ – teigia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas Europos Parlamento narys.

Garantijos dėl IAE uždarymo finansavimo numatytos Lietuvos stojimo į ES sutartyje, tačiau Lietuva galėtų netekti finansavimo dėl blogo pinigų panaudojimo ir vėluojančių darbų. Padėtį aštrina ir tai, kad 2019 metais iš ES pasitraukus Didžiajai Britanijai, Sąjungos biudžete atsivers 10-12 milijardų eurų skylė, todėl gali trūkti lėšų įsipareigojimams vykdyti.

Planuojama, kad IAE eksploatavimo nutraukimo ir demontavimo darbai tęsis iki 2038 metų. Šis laikotarpis neapima radioaktyvių atliekų saugojimo, perdirbimo ar laidojimo klausimo sprendimo.

Šiuo metu atlikta apie 40 proc. uždarymo darbų. Lietuva yra priėmusi sprendimą po 2020 m. kasmet iš savo biudžeto skirti po 14 proc. uždarymui reikalingų lėšų, likusią dalį turėtų padengti ES. Iki 2020 m. Ignalinos elektrinės eksploatacijos nutraukimui ES skyrė 1,5 mlrd. eurų, dar tiek pat ar net daugiau reikės ir nuo 2021 m.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt