EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Svarbu mažinti kaimo plėtros programų sudėtingumą ir daugiau dėmesio skirti rezultatams


ES kaimo plėtros paramos priemonių planavimo procesas yra pernelyg ilgas ir sudėtingas bei turi trūkumų, dėl kurių nukenčia veiksmingumas ir rezultatai. Taip teigiama Europos Audito Rūmų neseniai paskelbtoje specialioje ataskaitoje „Kaimo plėtros programavimas: reikia mažinti sudėtingumą ir daugiau dėmesio skirti rezultatams“ (Nr. 16/2017).

Auditoriai taip pat nustatė, kad nepaisant Europos Komisijos pastangų, programų įgyvendinimas neprasidėjo anksčiau ir lėšos buvo pradėtos naudoti lėčiau nei ankstesniu laikotarpiu.
 
ES kaimo plėtros politika siekiama didinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų gamtos išteklių valdymą ir pasiekti subalansuotą šalių kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. 2014–2020 m. laikotarpiu ES planuoja skirti beveik 100 milijardų eurų kaimo plėtrai.
 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai teikia finansinę paramą priemonėms, kurias valstybės narės vykdo taikydamos nacionalines arba regionines kaimo plėtros programas, kurias parengia valstybės narės ir tvirtina Komisija.
 
Specialiąją ataskaitą ir pranešimą spaudai, kurie yra paskelbti 23 ES kalbomis rasite čia.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt