EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Lietuvos ūkininkus užklupusias negandas turi pamatyti visa Europa


Šiemet ruduo nepašykštėjo kritulių, atnešusių ūkininkams neplanuotus nuostolius, kas yra akivaizdus vykstančios klimato kaitos padarinys. Tai turi aiškiai pamatyti mano kolegos Europos Parlamente, kiti sprendimų priėmėjai bei kitų ES šalių gyventojai. Kviečiu visus fiksuoti tiek pačius laukus, tiek juose vargstančią žemės ūkio techniką vaizdo įrašuose bei dalintis su manimi. Apibendrinęs gautą vaizdinę informaciją, įsipareigoju ją pristatyti ES institucijose. Sieksiu europiečių supratingumo ir solidarumo, diskutuojant apie reikiamą pagalbą.

Vaizdo įrašus, kuriuos leidžiate viešinti minėtam tikslui, kviečiu siųsti el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu