EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
XXIX-asis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas


Liepos 19-ąją Anykščiuose vyko XXIX-asis, rinkiminis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame LŪS nariai išreiškė pasitikėjimą esamu sąjungos pirmininku Jonu Talmantu ir išrinko jį pirmininkauti ketvirtajai kadencijai. Suvažiavime dalyvavo didžiosios daugumos – 39 iš 42 Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių delegatai.

Renginyje dalyvavusius politikus ūkininkai ragino neskubėti su šiuo metu svarstomomis mokestinėmis reformomis, o esant būtinybei jas įvesti – išdiskutuoti jas su socialiniais partneriais, įskaitant ūkininkus, kuriuos tokios reformos paliestų.

Suvažiavime dalyvavęs B. Ropė pristatė šiuo metu EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto aktualijas bei sprendžiamus klausimus, tarp kurių – sąžiningos maisto grandinės reguliavimas, BŽŪP vidurio laikotarpio peržiūros ir supaprastinimo teisės aktai bei įsibėgėjančios diskusijos dėl naujosios BŽŪP reformos. B. Ropė dėkojo ūkininkams už kvietimą į renginį ir galimybę dar kartą išgirsti ir pajusti, kokiomis problemomis šiandien gyvena paprastas kaimo žmogus, bei išreiškė viltį, jog bendradarbiaudamas su ūkininkų interesus atstovaujančiomis organizacijomis, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete ir toliau galės deramai atstovauti jų interesams.


Nuotraukos
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt