EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Bronis Ropė pasveikino Estiją, pradėjusią pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai

Nuo šių metų liepos 1 dienos pirmininkavimo ES Tarybai vairą pusmečiui perėmė Estija. Ji sutelks dėmesį į bendrų vertybių – klestėjimo, saugumo, taikos ir stabilumo Europoje – išsaugojimą. Estija sieks išlaikyti Europos vienybę priimdama praktinius sprendimus.

„Norėčiau pasveikinti ir palinkėti sėkmės Baltijos sesei Estijai, kuri perima pirmininkavimą Europos Sąjungai ypatingai svarbiu laikotarpiu. Ji parengė rimtą ir ambicingą programą, bet, nežiūrint į tai, Estijai taip pat tenka sudėtinga užduotis vadovauti prasidedančiai diskusijai dėl bendros žemės ūkio politikos ateities. Europos Sąjunga turi užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas, todėl tas sritis, kurias ji remia, turi remti vienodai visose šalyse“, - kalbėjo europarlamentaras Bronis Ropė, liepos 5 dieną Strasbūre vykusiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

Europarlamentaras taip pat atkreipė dėmesį, kad Estijai teks didelis iššūkis sprendžiant dujotekio Nord Stream 2 statybas, kadangi šis klausimas yra Europos Sąjungos solidarumo ir solidarumo su savo partnerėmis testas bei esminis žingsnis malšinant dabartines Rusijos režimo ambicijas.

EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt