EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Peticija dėl pieno sektoriaus krizės – sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys


Liepos 8-ąją Lietuvos pieno gamintojų asociacija sukvietė visos Lietuvos pieno gamintojus į kasmetinį vasaros renginį – konferenciją. Renginyje dalyvavęs europarlamentaras Bronis Ropė pristatė pieno gamintojams bendro darbo – 2015 metais ES institucijoms pateiktos, virš 4000 Lietuvos piliečių pasirašytos peticijos dėl įtemptos situacijos pieno sektoriuje – rezultatą. Beveik dvejus metus trukęs peticijos nagrinėjimas bei sulauktas Europos Komisijos atsakymas rodo, kad bendras darbas gali duoti rezultatą, ir ši peticija – puikus to pavyzdys. Bendromis pastangomis Lietuvos pieno gamintojams ne tik iškovoti keli ES ir nacionalinės paramos paketai. Remdamasi peticijoje pateiktu siūlymu reguliuoti ES pieno gamybą, Europos Komisija buvo sukūrusi ir sėkmingai įgyvendino pieno gamybos ribojimo programą visos ES mastu. Ši programa padėjo stabilizuoti situaciją pieno sektoriuje bei grąžinti žaliavinio pieno kainas į prieškrizinį lygį.

Įteikęs simbolinę stilizuotą peticijos kelio schemą LPGA tarybos pirmininkui Jonui Vilioniui, Bronis Ropė ragino pieno gamintojus ir toliau vieningai ir kryptingai bendradarbiauti, ieškant bendrų sprendimų, kaip užtikrinti tvarią pieno sektoriaus ateitį Lietuvoje.


Nuotraukos
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt