EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymai EP pozicijai derybose dėl 2018 metų biudžeto


Žiniasklaidai mirgant antraštėmis apie vienadienes naujienas, Europos Parlamente vyksta kasdienis, neretai mažai matomas ar tik specialistams suprantamas darbas. Viena sričių, kuriai B. Ropė skiria daugiausia dėmesio - biudžeto klausimai. Žaliųjų frakcijos vardu B. Ropė baigė formuluoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto siūlymus EP pozicijai derybose dėl 2018 metų biudžeto.

Pakeitimuose akcentuojamos pagrindinės ir Lietuvos žemdirbiams aktualios temos - stiprinti Europos žemės ūkio atsparumą kainų svyravimams, užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, skatinti gamintojų organizacijų kūrimąsi bei stiprinti jų vaidmenį maisto grandinėje, gerinti paramos žemės ūkiui programų turinį, didinti jų lankstumą, daugiau dėmesio skirti veterinarijos ir fitosanitarijos, kovos su gyvūnų ligomis reikalams, plačiau keistis informacija apie gerosios praktikos pavyzdžius bei skatinti platesnį pasiteisinusių modelių diegimą.

Ne mažiau svarbiu tikslu įvardintas žemės ūkio plėtros suderinamumas su aplinkosaugos, klimato kaitos mažinimo, biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais. Siūloma plačiau įtvirtinti žemės ūkio produkcijos stebėsenos centrų, kitaip vadinamų - observatorijų vaidmenį, suteikiant joms ir galimų krizių sprendimo tarpininkų vaidmenį. Jau dabar veikiantys tokie pieno ir mėsos rinkų stebėsenos centrai įrodė savo efektyvumą ir prisidėjo didinant rinkos skaidrumą, tačiau sektorius užklupus krizėms, šie centrai galėtų imtis ne tik pasyvaus stebėtojo, bet ir priemonių vykdytojo vaidmens.
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu