EK pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos reikalaujama panaikinti kai kuriuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus. Kaip manote, ar žemės sandoriai turi būti reguliuojami saugikliais?

Taip, saugikliai reikalingi, ir būtų tikslinga jų sąrašą netgi plėsti

Saugikliai reikalingi, pakaktų išsaugoti šiuo metu galiojančius, kurie visiškai atlieka savo funkciją

Saugikliai reikalingi, tačiau tų, dėl kurių prieštarauja Europos Komisija, derėtų atsisakyti

Nematau reikalo papildomai reguliuoti žemės sandorių

Jei pageidaujate pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu apklausoje, kviečiame užpildyti B. Ropės vykdomos apklausos anketą dėl žemės pardavimo saugiklių.
Sugyvenimas su vilkais: misija (ne)įmanoma?


Reaguodamas į nuolat ūkininkų keliamą problemą dėl vilkų puldinėjamų naminių gyvulių, pernai gruodį Tauragėje organizavau diskusiją „Saugi avis vilkų gyvenamojoje teritorijoje. Misija (ne)įmanoma?“. Diskusijoje dalyvavę Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų atstovai, ūkininkai bei savivaldybių atstovai diskutavo apie galimybę apsaugoti ūkininkus nuo vilkų daromos žalos, tuo pačiu tausojant ir pačių vilkų populiaciją.

Siekiant aptarti konkrečias pagalbos ūkininkams priemones, balandžio 3 d. LR Aplinkos ministerija pakvietė į antrąją diskusiją, kurioje dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai bei Tauragės, Šilalės r. savivaldybių atstovai, ūkininkai, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai. Džiugu, jog šioje diskusijoje įvardintos ir aptartos konkrečios pagalbos nukentėjusiems ūkininkams priemonės, nemažą dėmesį skiriant ir prevencijai nuo plėšrūnų daromos žalos. Tiek su Aplinkos, tiek su Žemės ūkio ministerijos atstovais sutarta dėl konkrečių priemonių plano, apie kurio įgyvendinimą jie nuolat teiks informaciją mano biurams Lietuvoje.

Dėkoju diskusijos dalyviams ir viliuosi, kad bendradarbiaujant pavyks rasti ūkininkams palankius, tačiau vilkų populiacijai drastiškos žalos nedarančius, sprendimus.


Nuotraukos
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Klaipėda
+370 674 51078,
klaipeda@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 621 16048,
deimantemalikenaite94@gmail.com

Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
dmitrij.kulik@europarl.europa.eu